MEGHÍVÓ

A VIKUV Zrt. 2018 ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE

A közgyűlés helye: VIKUV Zrt. 2700. CEGLÉD, RÁKÓCZI ÚT 72.(Nagyterem)

A közgyűlés időpontja: 2018. május 18. ( péntek) 11 óra.

A közgyűlés napirendi pontjai:

1. A vezérigazgató beszámolója az Zrt. 2017. évi mérlegéről, gazdasági tevékenységéről,
üzletpolitikájáról

A 2017. évi mérleg elfogadása, az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntés elfogadása

A könyvvizsgáló jelentése az Zrt. 2017. évi mérlegéről

2. A Zrt. 2018. évi üzletpolitikájának elfogadása

Ha a 2018. május 18-án 11 órára összehívott közgyűlés nem határozatképes a vezérigazgató 2018. május 18-án 13 órára, változatlan helyre hívja össze a második közgyűlést, mely az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A részvényesek szavazati jogukat az általuk birtokolt részvények darabszámát feltüntető szavazólapok leadásával gyakorolják személyesen vagy képviselőjük útján. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában, a közgyűlés megtartására kitűzött időpont előtt 1/2 órával a szavazólap átvételekor kérjük átadni.

Cegléd, 2018. április

Bitay Endre s.k.
vezérigazgató