Rólunk

Magyarország sajátos vízföldtani adottságokkal rendelkezik: viszonylag szegény felszíni vízfolyásokban, viszont igen gazdag mélységi rétegvizekben. Jó minőségű és bő vízadó-képességű vízadó rétegek az ország túlnyomó részén a felszíntől kezdődően 2000-2500 m mélységhatárig megtalálhatók.

A körülmények kedvező és kényszerítő hatására a “mélységi vízbányászat” azaz a vízkútfúró tevékenység már a 19. század elején elkezdődött és mind a mai napig rendkívül intenzív és magas színvonalú hazánkban.

A tevékenység intenzitását jól érzékelteti a magas kútsűrűség. Az ország 93000 km2-es területén az országos kútkataszter több mint 60 ezer működőképes mélyfúrású kutat tart nyilván.
1868-ban mutatta be Budapesten Ferenc József császárnak a 970 m mély városligeti termál-kutat Zsigmondi Vilmos a “vízbányász”.
Ez az akkoriban kolosszális teljesítmény Európa legmélyebb vízkútja volt.
A Zsigmondi cég és a kútfúrás ekkor kezdett önálló szakmává fejlődni. A jogutód a VIKUV Rt. a visegrádi múzeummal, megemlékezésekkel ápolja a Zsigmondi hagyományt.

 

A VIKUV cégtörténete

1958-ban a korábban államosított legnagyobb fúróvállalatok – Zsigmondy, Lapp, furastortKaczender-Kalamaznyik, stb. – egyesítésével hozták létre Budapesti Központtal az Országos Vízkutató és Vízkútfúró Vállalatot (a cégnév többször változott), amely jogelődjeit is figyelembe véve – több mint 140 éves múltra tekint vissza.

A vállalat 1993-ban átalakult részvénytársasággá és még ugyanebben az évben privatizálták (MRP) – így jelenleg VIKUV – Vízkutató és Fúró Zrt.-ként üzemel.
A vállalat a privatizációig az Országos Vízügyi Főigazgatóság irányítása alá tartozott és az ágazat tudományos szerveivel, beruházóival illetve tervezőivel (VIKTUKI, OVIBER, VIZITERV, stb.) együttműködve részt vett a jelentősebb vízügyi beruházások megvalósításában.

1999 évben nyitotta meg a zalaegerszegi Magyar Olajipari Múzeum vízfúró állandó kiállítását, főleg a VIKUV Rt. adományaiból, mely a vízkútfúró gépek, eszközök, és technológia fejlődését reprezentálja.

 

Cégünk tevékenysége

A cég főtevékenysége a felszín alatti vízkutatásra: vízkutató-, feltáró- és termelő kutak tervezésére illetve létesítésére irányul; a kismélységű öntöző-, környezetvédelmi-, kárelhárító-, mérnökgeológiai- és ivóvíz-ellátási célokat szolgáló fúrásoktól a 2000 méter mélységű termál-kutakig terjed.

A megrendelői igények teljes körű kielégítése érdekében a fő tevékenység kiegészül a kutakhoz kapcsolódó felszíni létesítmények – kút-felsőrész és vízkezelő rendszerek, csőhálózatok – kulcsrakész kivitelezésével, valamint a működő kutak szervizelésével, javításával és felújításával, kapcsolatos tevékenységekkel.

Modern műszaki felszerelés, kellő szakértelem és tapasztalat birtokában vállal vízkutakban kútvizsgálati és kiértékelési munkálatokat mélységi és felszíni, leszívási és visszatöltődési nyomás-teszteket, mélységáramlási méréseket, zártkörű TV-kamerás vizsgálatokat, mélységi vízmintavételezéseket, szabad és oldott gázok mennyiségi meghatározását és mintavételezését

Rendelkezik minden szükséges műszerrel, felszereléssel és számítógépes kiértékelő programmal, megfelelő felkészültségű és sok éves tapasztalat birtokában lévő szakemberekkel, a legjobb minőségű geofizikai mérések és kiértékelések elvégzéséhez, mind a kis mélységű hideg vizes, mind a nagy mélységű termál-kutak esetében.

Kiemelkedő eredményeket maga mögött tudó, jól képzett és nagy tapasztalattal rendelkező tervező-mérnöki csoportja, vállalja alábővítéses-kavicsolt, nagy átmérőjű-kavicsolt, és hagyományos technológiával kivitelezett hidegvizes és termál-kutak tervezését, gazdaságos kútszerkezettel, a célnak legmegfelelőbb anyagú és méretű béléscsövekkel, pálcavázas és csővázas, tekercselt és szitaszövetes, sorozatgyártású, és különleges egyedi igényeket is kielégítő, szén-acél, rozsdamentes-acél, és PVC alapanyagú, nagy teherbírású szűrökkel, különböző típusú és méretű hideg és melegvizes kútfejekkel, kútaknával, szerelvényekkel és kulcsrakész állapotban teljes kútgépészettel.

Megfelelő műszaki háttér és szaktudás birtokában, több évtizedes tapasztalattal, garanciálisan vállal kútjavítási-felújítási munkálatokat, kompresszoros-légemeléses kúttisztítást, meghibásodott szűrőrakatok visszahúzását és új szűrőre cserélését, alacsony vízhozamú hagyományos kutak átalakítását alábővített-kavicsolt nagyhozamú kutakká, betétszűrő rakatok beépítését, speciális, egyedi igényeknek megfelelő munkálatok elvégzését.

A fúrási mélységhatárok (100-300-500-1200-2000 m), valamint a lehetséges kútátmérők (kis-, normál-, nagyátmérő) figyelembevételével kialakított fúróberendezés-park, valamint a kiegészítő segédberendezések és felszerelések a szóba jöhető szakmai igények teljes körű kielégítését lehetővé teszik.

 

A hazai tevékenységen kívül cégünk az 1958-as alapítástól kezdve folyamatosan végzett export munkákat külföldön: Mongóliában 500 db 150-300 m-es kút, Líbiában 35 db 300 m-es kút, Kambodzsában, Kuvaitban, Jugoszláviában (Arandjelovac-Knjaz Milos ásványvíz, Mladenovac-Seltercvíz, Szabadka, Radenc strand), Szlovákiában, Ausztriában.

A külföldi munkák közül kiemeljük Szlovákiát, ahol 18 éven át – 1973-1991 – folyamatosan dolgoztunk a Szlovák Földtani Hivatal hévízkutatási programjának kivitelezőjeként. Feladatunk volt az egyes térségek hévízbeszerzési lehetőségeinek, hévíz mennyiségi és minőségi paramétereinek, kitermelhető készletének meghatározása. Az elvégzett munkákról – 42 db 1200-2800 m mélységű kutak – társaságunk készítette el a zárójelentéseket is.