Hidrondinamikai vizsgálatok

3 lépcsős Q – H görbe felvétele: a kút hozam-egyenletének meghatározására, a kút vízadó-képességének nyomon követésére (szuffózió, kolmatáció). A termeltetést és a hozammérést is vállaljuk, a mérés minden esetben homoktartalom-méréssel egészül ki.

Leszívás – visszatöltődés mérés: horizontális szivárgási tényező számítása, utánpótlódási viszonyok és a kúthatékonyság meghatározására.

Mélységi nyomás-visszaalakulás mérés: gázos hévíz-kutakban Q – p görbét veszünk fel, melyet egy, a valós rétegenergiát kifejező, kompenzált Q – H görbévé transzformálunk, figyelembe véve a folyamatos nyomás- és hőmérsékletszelvényt.

Egymásrahatás vizsgálat: kutak közötti interferencia kimutatására.

Átfejtődés vizsgálat: több réteget szűrőző kútban, statikus kútállapot mellett, az eltérő nyomású rétegek között nyomáskiegyenlítődés zajlik, ami vízáramlással jár. Az eltérő minőségű rétegvizek keveredése akár káros következménnyel is járhat.

Rétegenkénti (szűrőnkénti) nyugalmi nyomás és szivárgási tényező meghatározása: több réteget szűrőző kutak sokaságával termelt, sokréteges vízbázison (vízműtelepen), bonyolult nyomásviszonyok alakulnak ki a egyes vízkutak (interferencia) és az egyes vízadó rétegek (átfejtődés) között egyaránt. A helyzetet tovább bonyolítja a vízadó rétegek eltérő, és hely szerint változó geológiai kifejlődése (hidrodinamikai tulajdonságai). Saját fejlesztésű eljárásunkkal meghatározzuk az egyes szűrőzött rétegek nyugalmi nyomását és szivárgási tényezőjét. A kapott paraméterek egy hidrodinamikai modellezés egzakt bemenő adatrendszerét képezhetik.