MEGHÍVÓ

A VIKUV Zrt. 2023. évi rendes közgyűlésére

A közgyűlés helye: VIKUV Zrt. 2700 Cegléd, Rákóczi út 72. (Nagyterem)

A közgyűlés időpontja: 2023. 05. 25. (csütörtök) 11 óra

A közgyűlés napirendi pontjai:

  1. A vezérigazgató beszámolója a Zrt. 2022. évi mérlegéről, gazdasági tevékenységéről, üzletpolitikájáról. A 2022. évi mérleg elfogadása, az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntés elfogadása. A könyvvizsgáló jelentése a Zrt. 2022. évi mérlegéről.
  2. A Zrt. 2023. évi üzletpolitikájának elfogadása
  3. A vezérigazgató díjazása

Ha a 2023. május 25-én 11 órára összehívott közgyűlés nem határozatképes, a vezérigazgató 2023. május 30-án 11 órára, változatlan helyre hívja össze a második közgyűlést, mely az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

 

A részvényesek szavazati jogukat az általuk birtokolt részvények darabszámát feltüntető szavazólapok leadásával gyakorolják személyesen, vagy képviselőjük útján. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában, a közgyűlés megtartására kitűzött időpont előtt 1/2 órával, a szavazólap átvételekor kérjük átadni.

Cegléd, 2023. 05. 03.

 

Bitay Endre

vezérigazgató