MEGHÍVÓ

A VIKUV Zrt. 2022. évi rendes közgyűlésére

A közgyűlés helye: VIKUV Zrt. 2700 Cegléd, Rákóczi út 72. (nagyterem)

A közgyűlés időpontja: 2022. május 26. (csütörtök) 11 óra

A közgyűlés napirendi pontjai:

1. A vezérigazgató beszámolója a Zrt. 2021. évi mérlegéről, gazdasági tevékenységéről, üzletpolitikájáról.

A 2021. évi mérleg elfogadása, az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntés elfogadása.

A könyvvizsgáló jelentése a Zrt. 2021. évi mérlegéről.

2. A Zrt. 2022. évi üzletpolitikájának elfogadása.

3. A Vezérigazgató díjazása

Ha a 2022. május 26-án 11 órára összehívott közgyűlés nem határozatképes, a vezérigazgató 2022. május 30-án 11 órára, változatlan helyre hívja össze a második közgyűlést, mely az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A részvényesek szavazati jogukat az általuk birtokolt részvények darabszámát feltüntető szavazólapok leadásával gyakorolják személyesen, vagy képviselőjük útján. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában, a közgyűlés megtartására kitűzött időpont előtt 1/2 órával a szavazólap átvételekor kérjük átadni.

Cegléd, 2022. május 05.

Bitay Endre vezérigazgató