MEGHÍVÓ

A VIKUV Zrt. 2021. évi rendes közgyűlésére

A közgyűlés helye: VIKUV Zrt. 2700 Cegléd, Rákóczi út 72. (Nagyterem)

A közgyűlés időpontja: 2021. május 25. (kedd) 9 óra

A közgyűlés napirendi pontjai:

1. A vezérigazgató beszámolója a Zrt. 2020. évi mérlegérő, gazdasági tevékenységéről, üzletpolitikájáról. A 2020. évi mérleg elfogadása, az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntés elfogadása. A könyvvizsgáló jelentése a Zrt. 2020. évi mérlegéről.

2.  A Zrt. 2021. évi üzletpolitikájának elfogadása

3. A vezérigazgató díjazása

Ha a 2021. május 25-én 9 órára összehívott közgyűlés nem határozatképes, a vezérigazgató 2021. május 28-án 9 órára, változatlan helyre hívja össze a második közgyűlést, mely az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A részvényesek szavazati jogukat az általuk birtokolt részvények darabszámát feltüntető szavazólapok leadásával gyakorolják személyesen, vagy képviselőjük útján. A meghatalmazást közokirat, vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában, a közgyűlés megtartására kitűzött időpont előtt 1/2 órával a szavazólap átvételekor kérjük átadni.

Cegléd, 2021. május 06.

Bitay Endre vezérigazgató