MEGHÍVÓ

A VIKUV Zrt. 2020. évi rendes közgyűlésére

A közgyűlés helye: VIKUV Zrt. 2700 Cegléd, Rákóczi út 72. (Nagyterem)

A közgyűlés időpontja: 2020. szeptember 14. (hétfő) 11 óra

A közgyűlés napirendi pontjai:

1. A vezérigazgató beszámolója a Zrt. 2019. évi mérlegéről, gazdasági tevékenységéről, üzletpolitikájáról.

A 2019. évi mérleg elfogadása, az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntés elfogadása.

A könyvvizsgáló jelentése a Zrt. 2019. évi mérlegéről

2. A Zrt. 2020. évi üzletpolitikájának elfogadása.

3. A vezérigazgató díjazása

Ha a 2020. szeptember 14-én 11 órára összehívott közgyűlés nem határozatképes, a vezérigazgató 2020. szeptember 17-én 11 órára, változatlan helyre hívja össze a második közgyűlést, mely az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A részvényesek szavazati jogukat az általuk birtokolt részvények darabszámát feltüntető szavazólapok leadásával gyakorolják személyesen vagy képviselőjük útján. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában, a közgyűlés megtartására kitűzött időpont előtt 1/2 órával a szavazólap átvételekor kérjük átadni.

Cegléd, 2020. augusztus 24.

Bitay Endre vezérigazgató